Dlužník má dvě možnosti:

  • Nedělat nic
  • Dohodnout se na splátkách

 

Neděláte nic

Nemovitost se dostane do dražby. Exekutor stanový tzv. obvyklou cenu nemovitosti. V prvním kole se začíná na 2/3 obvyklé ceny. Dražba může mít až 5 kol. V pátém kole začíná cena na 25% ceny – dostane ji ten, kdo nabídne nejvyšší částku. Peníze jsou rozděleny podle následujících skupin, pořadí uhrazení pohledávek určuje exekutor. Pokud se na některé nedostane, nebudou uhrazeny.

Skupiny pohledávek z dražby:

  1. Pohledávky za exekutora, exekuci a náklady na dražbu
  2. Pohledávky z hypotéky
  3. Pohledávky věřitele a pohledávky způsobené zástavou majetku
  4. Pohledávky za výživné
  5. Pohledávky vůči státu (daně a další poplatky, sociální a zdravotní pojištění)
  6. Pohledávky způsobené trestným činem (náhrada újmy na zdraví)
  7. Ostatní pohledávky

Zbylé peníze z dražby dostane majitel nemovitosti, pokud nějaké zbudou. Často se stává, že nestačí ani na uhrazení pohledávek.

 

Dohodnout se na splátkách

Předejít tomuto nepříjemnému řešení můžete tak, že se s exekutorem domluvíte na splátkách a byt v exekuci prodáte.

Aby byla stažena exekuce z bytu, musí být dluh uhrazen před podpisem kupní smlouvy. Předpokládejme, že jelikož je na byt uvalena exekuce, tak na dluh nemáte, a proto se domluvíte o úhradě s kupujícím. Kupující může tento dluh uhradit ze svých prostředků nebo si vzít tzv. předhypoteční úvěr (není zde zástavní právo, je zde pouze podmínka, že do určité doby musí mít kupující nemovitost v osobním vlastnictví).

Musíte tedy nějak ujistit kupujícího, že po zaplacení dluhu bude podepsána kupní smlouva. Jak tuto situaci vyřešit? Je potřeba sepsat notářský zápis. Proto spíše doporučujeme spolupracovat s profesionály, kteří tento problém vyřeší za vás. Některé realitní kanceláře například nabízí kompletní prodej s exekucí. Sepíší za vás notářský zápis, zaplatí exekuci, na nemovitost získají zástavní právo, vrátí si peníze za exekuci z účtu, který je držen u notáře či advokáta (na tento účet uložil peníze kupující) a poté už probíhá prodej klasickým způsobem.

Pozor: Před vyplacením exekuce je nutné předložit potvrzení o bezdlužnosti od FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, soudní výpis se seznamem řízení proti prodávajícímu, který potvrzuje, že již nemá další exekuce a výpis z bankovních a nebankovních registrů.